miércoles, 18 de marzo de 2009

Expressionisme abstracte

Fins els anys 40 els pintors dels EUA s'havien limitat a seguir els models europeus però, a partir d'aquesta data, comencen a sorgir, en aquest país, importants moviments artístics. Els responsables d'aquests canvis foren els esdeveniments que conduiren a l'esclat de la II guerra mundial ja que el triomf del feixisme va oglibar a molts intel·lectuals i artistes europeus a emmograr als EUA. Aquests artistes es van convertir en una font d'inspiració per als més joves.

Característiques:
La nova pintura americana insisteix en l'aspecte manual de l'art. Aquesta pintura intenta provocar una intensa resposta emocional en l'espectador i convina un nivell elevat d'abstracció amb alunes qualitats expressives.
S'hi donen dues modalitats diferents:
--> gestualisme o action painting (autors: Pollock, de Kooning)
--> pintura dels camps de color o color field painting (autor: Rotko)

Gestualisme --> el nom prové de l'interès per resaltar la importància del gest físic en l'acció de pintar. Aquest tipus de pintura és indiferent respecte la presència o absència d'elements figuratius. Utilitza grans teles i no utilitza caballets.
Amb aquests autors comencen les segones avantguardes:
- Expressionisme abstracte
- Pop art
- Art cinètic (Op-art)

No hay comentarios: