martes, 20 de enero de 2009

Català, esquema!

Adverbials propies :

Temporals
: quan, abans que, després que, alhora, mentre, així que, fins que, d’ençà que, tant bon punt, des que…
Locatives : on, des d’on, per on fins on, aconsella que aneu on…
Modals : Com, segons com, com si, tal com, sense que…


Adverbials Impropies :

Consecutives(idea d’obstacle): Encara que, malgrat que, tot i qu, a pesar que, per bé que, per més que, ni que..
Causals: per que, ja que ( qualsevol conjunció que es pugui cambiar per), per tal com, atés que, vist que, com que, donat que, puix que, car que...
Final: per tal que, a fi que, per què
Consecutiva: tant que, tant… que, tant/a…. que, de tal manera que, massa... perquè Condicionals: si ( si no) expete que, tret que, suposant que, mentre..
.Comparativa:
- igualtat: tant com, tant/ a/s /es... com , tan... com, igual que
- superioritat: més que
- Inferioritat: menys que
- Proporcionalitat : com més… més, com menys..menys, com més… menys, com menys..més.

:)

3 comentarios:

2Batx dijo...

nosé, ya que lo emos hecho yo y el payan pues.. lo cuelgo xD

Ivet

Lau..* dijo...

Thank you very muuuuuuuuuuch =)

alerts dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.