sábado, 24 de enero de 2009

L’EVOLUCIÓ DE LA INDÚSTRIA 1900-1930

TRETS GENERALS:
Evolució i canvi
Substitució del carbó per l’electricitat
Concentració de la indústria pesant al País Basc
Diversificació del sector

Inconvenients
Dificultat de competir amb l’exterior ---> + cost de producció
Mercat interior feble à dependència sector agrari

--> Demanda mesures proteccionistes

Indústria concentrada en dos nuclis:

La indústria catalana ( tèxtil, química, mecànica, alimentària i de ciment)
La indústria basca (extracció de carbó, alts forns, siderometal·lúrgica i mecànica) à la necessitat de grans concentracions de capital estimula la creació d’una gran banca que es convertirà en la primera del país.


EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT INDUSTRIAL I COMERCIAL

Cinc subperíodes: Font 14 pag. 238

1899-1902 Pèrdua de les colònies i repatriació de capitals à Banca
1903-1915 Creixement irregular
1916-1918 Gran creixement per la conjuntura bèl·lica
1919-1925 forta crisi
1926-1931 Període d’expansió à grans obres estatals

La classe obrera serà la més perjudicada en períodes de crisi --> atur

La Gran Guerra 1914-1918
Conjuntura favorable per la declaració de neutralitat:
+ demanda (interior i exterior) , = producció + inflació
+ preus – poder adquisitiu classe treballadora + conflictivitat social
Final de la guerra - --> - demanda --> crisi + atur. + Rev. Bolxevic --> conflictivitat social
Font 15, 16 i 17 pag. 239


INDÚSTRIA CATALANA

Predomini indústries de consum petites i mitjanes
Energia Elèctrica ,1911 empresa Barcelona Traction (Canadenca) --> diversificació del sector (químic, metal·lúrgic, automòbil, ciment )
Injecció de capitals durant la guerraà renovació tècnica i maquinària - -->evolució cap a la concentració de capitals (Societats Anònimes)
Font 13 pag. 237
Final Gran Guerra --> crisi, proteccionisme i tornada al mercat interior.

1 comentario:

maicher dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.