lunes, 24 de noviembre de 2008

Catalanisme Polític

Orígens del Catalanisme Polític à Polèmica entorn a la relació amb els moviments culturals anteriors : Renaixença.

RENAIXENÇA --> Influència del Romanticisme: exaltació del s valors medievals. Tradició i ordre enfront de la modernitat = violència i desordre. Intentarà recuperar els orígens i arrels medievalsà utilitzarà un català obsolet que no es parla al carrer.

Dues tendències contradictòries:

· Defensors del progrés = medi urbà

· Defensors de la tradició = medi rural

Carlisme <---> Federalisme à Les dues forces defensen la idea d’allò que és català, però la primera és tradicionalista i busca els arrels medievals com element bàsic d’ordre. La segona veu en el progrés el futur català.

Burgesia i part de la intel·lectualitat entraran en aquesta contradicció de viure un moment molt actiu i violent i cercar l’ordre en el passat.

Formació del primer catalanisme polític

Catalanisme Polític= Transformació del moviment catalanista en doctrines polítiques amb voluntat d’intervenir en l’administració pública.

Expressions del catalanisme:

Diari Català ( 1879)à Progrés, modernitat = federalisme ( Valentí Almirall)

Veu de Montserrat ( Vic) à Tradicionalisme, conservadorisme, catolicisme ( Torres i Bages)

Renaixença à Publicació de 1870 radical i particularista

Teòric : Valentí Almirall ( dècada dels 80) à idees d’esquerra i progrés = federalisme . Les seves teories quedaran desenvolupades en l’obra Lo Catalanisme ( 1886).

Publicarà el Diari Català (1879) – Organitzarà els dos primers congressos catalanistes ( 1880-1883) . Fundarà el Centre Català ( 1882) à organització que vol aglutinar tot el catalanisme polític des d’una òptica progressista i federal. Inspirador del Memorial de Greuges.

1887 ruptura dins del Centre Catalàà grups més conservadors crearan la Lliga de Catalunya ( A. Guimerà, Domènech i Muntaner) 1888 Missatge a la reina.

-->Declivi del Centre Català i debilitació de les forces d’esquerra dins del catalanisme polític.

1891 --> Unió Catalanista ( Narcís Verdaguer) : Coordinar l’organització des de l’òptica conservadora amb tots els nuclis catalanistes comarcals existents à 1892 Bases de Manresa ( projecte d’estatut d’autonomia).

1901 --> Lliga Regionalista

No hay comentarios: