lunes, 24 de noviembre de 2008

Moviment Obrer

Primer terç del S XIX moviment ludista ( Alcoi, 1821. Crema fàbrica Bonaplata 1835)

Primeres organitzacions obreres Associacions obreres , s’impulsen a Barcelona, Alcoy i Màlaga a partir de 1830.

1839 S’autoritzen les associacions obreres. Primera societat obrera a Catalunya. “ Associació de Teixidors de Barcelona” 1840.

Objectiu = Actuar com a societat de socors mutus ( ajuts als obrers associats en vaga, malalts, etc.) i d’organitzar la lluita sindical per millorar els salaris i la vida laboral.

Quasi sempre clandestines excepte en períodes progressistes (1840-43/1854-56)

Inici període de lluites per a millores salarials i dret d’associació.

1842.1855 Creació d’una organització d’associacions ajuda mútua. Serà dirigida a partir de 1855 per La Junta Central de Directors de la Classe Obrera. Primera vaga general

INFLUÈNCIA SOCIALISME UTÒPIC. Josep Anselm Clavé. Etienne Cabet ( Viatge a Icària) = Iniciatives obreres culturals i escoles nocturnes, societats corals

SEXENNI DEMOCRÂTIC (1868-1874)

1864 è Primera Internacional, Londres A.I.T.

Reivindicació è Emancipació social i econòmica dels obrers è propietat col·lectiva, societat igualitària.

Divergència Socialistes, Marx: conquerir el poder

Organització en partits polítics nacionals

ideològica Anarquistes,Bakunin: destruir el poder

Rebuig de tota participació política

Socialista o Marxista

1871 = Escissió de l’AIT, dividida en dues faccions:

Anarquista o Bakuninista

ESPANYA

Revolució de 1868 = llibertats d’expressió, i associació

Obrers catalans en general vinculats al Partit Republicà Democràtic Federal. Funda sindicat “Tres Classes de Vapor”

Evolució del sexenni revolucionari escepticisme de la classe obrera vers les formes d’organització política i de poder.

1868 = Giusepe Fanelli funda els primers nuclis de l’AIT a Madrid i Barcelona

Barcelona, 1870 = 1r Congrés Obrer espanyol, imposició tesis bakuninistes. Es crea la Federació Regional Espanyola de l’AIT.

1870 Publicació de la Revista Social, defensora de les idees anarquistes

1871 = Escissió moviment obrer:

Congrés de Còrdova s’adhereix als plantejaments bakuninistes ( Catalunya, València, Andalusia, Aragó) .

Madrid è formació de secció d’inspiració marxista dirigida per Paul Lafargue ( Madrid, Bilbao, Santander i Astúries).

1874 Cop d’Estat del General Pavia è il·legalització de totes les associacions obreres

RESTAURACIÓ 1875-1898

Primers anys, intransigència social, condicions de vida de la classe obrera infrahumana.

Moviment obrer clandestí i perseguit sense possibilitats de pactes è

Actuacions radicals i violentes.

1876 Branca Marxista, Filadèlfia

AIT dissolució

1883 Branca anarquista, Londres

2-5-79 Fundació clandestina a Espanya del PSOE, presidit per Pablo Iglesias

1881 Nova llei d’associacions del govern liberal. S’inscriu oficialment el partit

1888 Fundació de la UGT, sindicat vinculat al PSOE

ANARQUISME

Moviment anarquista gran difusió a Catalunya i la població camperola espanyola, sobretot Andalusia

Ideologia = Llibertat absoluta sense jerarquies de cap mena. Societat lliure = principi de la bondat de la natura. Sindicalista

Manca d’organització, punt feble. Dues postures

Acció directa

Dècada de 1890 Barcelona dominada pels Anarcocomunistes è terrorisme, forma d’avançar en la lluita per a l’emancipació dels treballadors.

Atacar els pilars de l’Estat : Església, Exèrcit, Burgesia

24-9-97 Atemptat contra Martínez Campos. Repressió indiscriminada (Procés de Montjuic) è assassinat de Cánovas del Castillo

2na INTERNACIONAL 1889

El mov. Obrer d'inspiració marxista organitza una 2na Internacional. Condició bàsica per poder formar part de l'associació = acceptar els principis marxistes i formar partits polítics ( anarquistes marxen )

Desenvolupament = apareixen tesis revisionistes (Bernstein). Són oficialment rebutjades . Divisió entre marxistes purs i reformistes.

3a Internacional o internacional comunista. Lenin demana a tots els integrants de partits socialistes que defensen el marxisme, que abandonin el partit i fundin partis comunistes (1919) PSOE = socialdemòcrata (PCOE) PCE (1921) partit comunista espanyol

No hay comentarios: