miércoles, 4 de febrero de 2009

Paisatge de l'Estaque


1.IDENTIFICACIÓ

1.1.Nom de l'obra: Paisatge de l’Estaque

1.2.Autor o escola: Georges Braque

1.3.Datació: 1908

1.4.Estil, període al qual pertany: Cubisme

1.5.Ubicació (original i actual): Kuntsmuseum, Berna.

1.6.Ressenya breu:

1.6.1.Tècnica: oli

1.6.2.Suport: llenç

1.6.3.Contingut: paisatge

1.6.4.Figurativa

1.6.5.Mesures: 81x65 cm

1.7.Estat de conservació: bon estat de conservació

2. COMENTARI FORMAL

2.1. Es important el dibuix? Tota l’atenció es centra en simplificar les formes.

Recta= predomina la línia recta.

2.2. Composició: (lloc que ocupa cada element)

simètrica /asimètrica. No li ha preocupat la simetria.

tancada(tots els elements s'adrecen al centre teòric)

plans de la pintura: en un últim pla tenim un poble i formes polièdriques. En un primer pla tenim vegetació, formes polièdriques i un arbre. En els plans entremitjans tenim més formes plièdriques i alguna forma que suggereix una vivenda.

no unitària: individualització dels diferents elements.

línies principals de l'obra: diagonal (de l’abre i de la geometria del voltant) en forma de essa (les verticals defineixen els edificis).

volum: impressió de tridimensionalitat

2.3. Perspectiva: hi ha una perspectiva natural perquè els objectes dismsminueixen de mida amb la llunyania, es treballa els aspectes de lluny i de prop comença a tenir tendència a ser una perspectiva cubista en algunes parts del quadre.

2.4. Color: es percep en relació amb els altres.

Colors càlids: gamma de rojos, grocs i verds

Colors freds: blaus grisos i violetes

Colors primaris: groc, vermell i blau.(expandeixen la llum)

Colors secundaris: taronja, verd i violeta.(absorbeixen la llum)

Colors complementaris:

taronja -blau.

lila- groc. màxim contrast i equilibri

verd -vermell.

Colors simbòlics

2.5. Llum: real: la llum de cada forma és individual, incideix lleument sobre alguns superfícies per marcar els volums.

2.6. Ritme: repòs (estàtic)

2.7. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA:

Podem observar edificis en formes polièdriques formades per quadrats, rectangles i trapecis. Volums semblants als del cristall de quarç. El pintor construeix la seva pròpia realitat a la qual li ha donat una reelavoració basada en la geometria. Els arbres i vegetals tenen formes anguloses i simples. Podem observar un poble, que suposem que és l’Estaque.

2.8.Característiques de l'estil. Influències i relacions: Cubisme analític. Està influït per Cézanne, que havia escrit “cal tractar la natura segons cilindre, l’esfera i el con”. El podem relacionar amb Picasso i Joan Gris, també amb Gargallo. Influirà en l’art abstracte.

3. COMENTARI DEL CONTINGUT:

3.1.Contingut i significació: té importància la investigació del fenomen pictòric.

Tema: cubista que el comença a independitzar de la realitat social.

recepció: encàrrec de l'obra, a qui s'adreça.

3.2.Funció: decorativa, expressiva del món individual de l' artista.

3.3.Aportacions, innovacions: característiques de l’estil.

3.4..Context històric.

3.5..Història de l'obra: En fa varies versions tan Cubistes com Fauvistes. L’Estaque és el poble on vivia.

No hay comentarios: