jueves, 16 de octubre de 2008

Bienni Progressista (1854-1856)

- Bravo Murillo moderat autoritari proposa al 1851 retallar més la constitució (voten 150 famílies més riques de cada districte + ambient de corrupció --> pronunciamiento O’Donnell, sublevacions populars --> 6-6-1854 Manifest del Manzanares = reforma de la llei electoral, ampliació del sufragi, convocatòria de Corts Generals i reimplantació de la Milícia Nacional.
- Baldomero Espartero presidirà el primer govern. Queden al marge demòcrates i liberals.
Objectius --> recuperar programa de govern progressista 1837, posar en marxa lleis que contemplarien el programa de 1837.
*Lleis à Desamortització general 1-5-1855 Madoz = completar la llei de Mendizábal i donar nou impuls a la venda de béns nacionals: 1) béns d’us i propietat comú passen a mans privades. 2) amortir els títols de Deute de l’Estat. 3) Sanejar Hisenda. --> Beneficiats: terratinents i burgesia urbana = + latifundis. Perjudicats: ajuntaments, pèrdua d’ingressos. Camperols, pèrdua de recursos (pastures i bosc).
- Polítiques econòmiques:
- Llei de Ferrocarrils (1855) à al 1870 Espanya compta amb 5.000 km de vies poc efectives: la llei beneficia a constructors i propietaris (capital estranger que pot importar el material –franquícies-). Construcció de vies poc rendibles = gairebé no es transporten mercaderies i sempre són deficitaris = facilitat entrada de productes industrials estrangers. Grans beneficis per als capitals estrangers. Grans beneficis especulatius, fracàs d’una xarxa de transport ferroviària eficaç.
- Llei bancària de 1856 à societats de Crèdit. Nous bancs --> canalització del diner cap el negoci ferroviari.
Bienni progressista = capital estranger.
- Projecte nova Constitució al 1856, ampliant drets polítics i socials: sobirania nacional, ampliació sufragi... No va arribar a promulgar-se.
- Política lliure-canvista, descapitalització interna, pujada de preus, baixa producció interna, augment inflació = Barcelona 1ª vaga General 1855, protestes populars contra els impostos de “consumos”.
- La crisi i l’enfrontament entre progressistes i moderats --> reina nomena cap de govern O’Donnell, l’exèrcit aixafa la Milícia Nacional i torna el moderantisme.

No hay comentarios: