viernes, 3 de octubre de 2008

Erectèon


1.IDENTIFICACIÓ (Dades gene­rals de l'obra)
1.1. Nom de l'obra:
Erectèon
1.2 .Autor o escola: Mnèsicles, Fílocles
1.3 .Dates de construcció: 421-406 a.C.
1.4. Tipus d'edifici: religiós
1.5. Període al qual pertany: grec clàssic
1.6. Emplaçament: Acròpolis d'Atenes
1.7. Ressenya breu:
1.7.1. Materials utilitzats: marbre del Pantèlic
1.7.2. Sistema constructiu: arquitravat
1.7.3. Mesures: edifici principal 11,63m (ample) x 22,76m (llarg).

2. ANÀLISI FORMAL:
2.1.Elements de suport:
murs, columnes jòniques, cariàtides, pilars.
2.2.Elements suportats: coberta interior (arquitravat) i exterior (a dues aigües), enteulament.
2.3.Espai exterior: línies dominants horitzontals però la vertical de les columnes jòniques també és important. 3 façanes diferents: la complexitat de l'edifici va requerir solucions diferents per a les diverses façanes. La façana principal correspon al pòrtic exàstil i la tribuna de les cariàtides.
2.4.Espai interior: als elements decoratius, podem parlar dels frisos i de les cariàtides. Les cariàtides tenen capitell d'òvul i el coll reforçat aprofitant els cabells. Les seves causes inicien un lleu moviment. Els braços i les mans no s'han conservat, potser sostenien objectes litúrgics. S'ha utilitzat la tècnica dels draps mullats, miren cap al Partenó i cap a la Via Sacra (lloc on es feien les procesons). Tanquen l'espai on es troba la tomba de Cecrops. Era un edifici molt refinat, amb una riquesa decorativa. La planta és irregular, s'adapta a la topografia de l'espai i als desnivells de terreny. Está fragmentada, está il·luminada per les obertures de portes i finestres. Degut a la mala conservació, gairebé no es pot parlar de la decoració interior. Dins de la planta trobem la nàos de la deesa Atena i els recintes corresponents a Posidó, Erecteu i Cecrops.
2.5. Estil: estil jònic, té les mateixes influències que el Partenó

3. CONTINGUT I SIGNIFICACIÓ DE L'EDIFICI:
3.1. Funció de l'edifici:
religiós, político-administratiu.
3.2. Elements simbòlics de l'edifici: l'olivera, les cariàtides, els diversos recintes dedicats als déus i herois (Posidó --> déu; Erecteu --> rei Atenes; Cecrops --> rei mític de l'Àtica).
3.3. Encàrrec i recepció: la polis d'Atenes per augmentar el seu prestigi devant les altres polis.
3.4. Context històric i relació amb la cultura de l'època: llibre filosofia pàg: 23. Al final de la guerra del Peloponès, durant la qual les polis gregues es van enfrontar entre elles i es van sotmetre totes a la monarquia macedònica, d'aquesta manera s'iniciarà l'època Hel·lenìstica.
3.5. Història de l’edifici: durant l'edat mitjana es va convertir en esglèsia, al segle XV els turcs el van convertir en residència particular, al segle XIX es va destruir el pòrtic nord ja que va ser afectat per un terratrèmol. Actualment, a causa del seu estat enronat és difícil distingir-ne les diverses estances.

No hay comentarios: