martes, 7 de octubre de 2008

Introducció a Sòcrates i als Sofistes

- Segle V a.C --> Segle molt brillant --> Il·lustració Atenesa. (Segle de Pèricles).
Es va veure que Sòcrates era adversari dels Sofistes.

Sofistes
- Coneixen totes aquelles coses que es poden saber en aquella època. Són educadors, eduquen per poder defensar-se a les assamblees i en els tribunals.
Protàgores i Gòrgies són sofistes, Sòcrates va donar aquest nom a dos dels seus diàlegs. Menó és deixeble de Gòrgies.
Són escèptics*, utilitzen la teoria del coneixement. Hi ha dos tipus d'escèptics: radical (Gòrgies) i moderat (Protàgores), el qual creu que la veritat és relativa, depen de cadascú. Segons quines coses, unes són bones per alguns i unes altres dolentes.
*escèptic: no es pot arribar a la veritat objectiva, absoluta i per a tots.
Els Sofistes són els primers que profesionalitzen el rol d'ensenyar, són molt erudits (saben ensenyar)

El tema dels Sofiestes és --> physis (llei natural)-nomos (llei humana).
Tres posicions:
1- Protàgores --> defensa el nomos sense negar la physis. Ell diu que els homes han d'arribar a un pacte, sense la physis (la naturalesa humana) no tindriem la capacitat de raonar i arribar al nomos.
2- Tracímac --> defensa la physis. Diu que els homes som diferents quan neixem, la naturalesa fa a uns forts i als altres febles. Els forts manen sobre els febles.
3- Antifont --> defensa la physis. Diu que per naturalesa som iguals però les lleis humanes ens fan diferents (Humanista).

Sòcrates
- Diu que cadascú ha d'arribar a coneixe's a si mateix i ser moral.
- Sòcrates és igual que Plató en el període de jove.
- Discuteix amb els Sofistes
- La seva filosofia era oral. Anava per Atenes parlant amb la gent. Segons Plató, Sòcrates vol moralitzar a Atenes (concienciar de les normes, fonamentar la conducta en el saber que cadascú poseeix per comportars-e com a tal i viure en societat). Creu en la veritat.
- Diàlegs de Plató: discuteix amb els Sofistes, diu que són prostituts perque cobren. Els Sofistes diuen que ell no cobra perquè no sap.
- Mètode Socràtic --> segons Plató és el creador de la inducció (de les coses a les idees, d'allò concret a allò universal).

No hay comentarios: