martes, 14 de octubre de 2008

Colosseu


1 . Identificació:
Nom de la construcció:Colosseu
Autors: desconegut
Dates de la construcció: 72-80
Estil: romà imperial
Emplaçament: Vall del Colosseu a Roma (Itàlia)
Materials utilitzats: morter cobert de maó i recobert de marbre, tova i pedra.
Sistema constructiu: arquitravat i voltat
Dimensions: 187m x 155m, perímetre de 525m

2. Anàlisi Formal:
-Elements de suport:
murs,columnes, pilars, contraforts, fonamentacions importants, altres elements com l’arc de mig punt, la volta de canó, volta d’aresta, blocs de pedra units amb grapes metàl·liques i d’altres units amb morter.
-Elements suportats: els diferents pisos on s’observa el sistema voltat.
-Espai exterior: Dimensions importants,predominen les línies corbes i les verticals.
El nivell més baix de la façana hi podem observar un estilobat format per dos esglaons que eviten inundacions. La façana presenta quatre pisos, els tres primers formats per arcs de mig punt i separats per pilars, en el quals hi podem observar columnes adossades, de diferent ordre, a la planta baixa dòriques, el primer pis jòniques i el segon pis corínties. Entre les obertures del primer i del segon pis hi havia estàtues. L’últim pis presenta un alt àtic massís amb pilars corintis i finestres quadrades, la seva funció era donar ombra a l’interior de l’edifici. En aquest últim pis s’aguantaven les astes a les quals es fixava la velaria que estava destinada a protegir els espectadors de les imminències del temps. Un grup de mariners se’n encarregava del desplegament de la vela.
-Espai interior: La plata és el·líptica, el punt ordenador és la vela, cal destacar que l’edifici està obert a l’aire lliure . Té una capacitat de 50.000 espectadors, té unes 80 entrades amb vomitòries que permetien l’accés directe a tots els pisos i garantien uns ràpids allotjaments i evacuacions.
Hi ha uns passadissos anul·lars que garantien la distribució dels espectadors.
El sotan, amb una sèrie d’estances i galeries auxiliars on hi havia els presoners, els animals, els gladiadors i els carros de combat.
En el primer nivell, que era el més proper a l’arena, estava reservat pera l’emperador i les persones amb càrrecs oficials i els seus acompanyants.
El segon nivell estava destinat a la nobles, el tercer nivell els equites i finalment el quart nivell per els pobres,les dones i els esclaus.
-Estil: Combinació d’arquitravat i voltat,utilització de materials lleugers per aconseguir més monumentalitat. Utilització d’un ordre arquitectònic simètric combinat amb una enginyeria complicada, adaptant els estils arquitectònics grecoromans.
Pel que fa a les influències, estava influenciat per Grècia i influirà en el concepte d’art romànic, i en el concepte d’estadi actual i de les places de toros.

3.Contingut i significació de l’edifici:
-Funció de l’edifici: recreativa i politicoadministrativa. Es feien lluita de gladiadors, combats navals, caceres d’animals i sacrificis dels cristians.
-Elements simbòlics: escultures de personatges importants.
-Encàrrec i recepció: l’encarreguen diversos emperadors, Vespasià, Tit i Domicià.
-Context històric: Es va construir pera tenir distret el poble i fer celebracions i manifests del poder de l’emperador perquè el Colosseu era un edifici de gran categoria que donava gran importància a la ciutat i el seu emperador.
-Història de l’edifici: Fins l’any 438 aC es van fer espectacles. En el segle V al XI va ser bastió de defensa, el papat el va fer servir , durant segles, com a pedrera per extreure pedres i portar-les a St. Pere del Vaticà.

1 comentario:

Marta dijo...

Moltes gràcies!
Que així sé que tens informació fiable i puc fer un millor comentari.
I veig que fan la competència xD